Skip to content

Alaikäiset sovittelussa


Sovittelupalvelua voidaan tarjota joko rikos- tai riita-asioiden käsittelyyn.

Sovittelu on vaihtoehtoinen tapa käsitellä rikos- tai riita-asiaa suhteessa perinteiseen tuomioistuinkäsittelyyn.

Sovitteluun osallistuvat rikoksen osapuolet ja sovittelijat. Alaikäiselle järjestetään mahdollisuus saada tukea myös huoltajalta tai muulta edustajalta, kuten edunvalvojaltaan tai tukihenkilöltään. Sovittelu on vapaaehtoista ja luottamuksellista. 

Sovittelulla osapuolet voivat itse aktiivisesti vaikuttaa rikosprosessin kulkuun ja sen lopputulokseen.

Joissain tapauksissa sovittelu ei välttämättä estä oikeudenkäyntiä, jos esimerkiksi uhrille on aiheutunut vakavia vammoja tai epäilty on tehnyt monta muutakin rikosta.

Myös koulut voivat tehdä aloitteen sovittelusta lasten ja nuorten rikos- ja riita-asioissa. Opettaja, rehtori, koulukuraattori tai muu koulun ammattihenkilö voi olla suoraan yhteydessä sovittelutoimistoon. Sovittelutoimisto selvittää, voivatko osapuolet käsitellä asiaa sovittelussa. 

Aloitteen sovittelusta voi tehdä myös rikoksen uhri tai rikoksesta epäilty. Lisäksi poliisi, syyttäjä, huoltaja, edunvalvoja tai sosiaaliviranomainen voi tehdä aloitteen sovittelusta. 

Suosittelemme

Tee sovittelualoite

Sovittelualoitteen tekemisessä voit käyttää oheisen linkin kautta avautuvaa lomaketta. Lisätietoja aloitteen tekemisestä ja siitä, mitä asioita sovittelussa voidaan käsitellä, saat soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 0206 96014 arkisin kello 10 – 16 tai lähettämällä sähköpostia sovittelu@hel.fi.