Skip to content

Mikä on rikos?

Rikos on teko tai laiminlyönti, joka on laissa määrätty rangaistavaksi. Rangaistavuuden edellytys on, että tekijä on syyllistynyt rikokseen tahallaan tai tuottamuksellisesti ja että hän on ollut rikoksen tekohetkellä syyntakeinen.

Rikoksen tahallisuus tarkoittaa, että rikoksen tekijä on rikkonut lakia tietoisesti ja ymmärtänyt mitä seurauksia hänen teollaan on. Tuottamuksellisuudella tarkoitetaan, että tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan (rikoslaki).

Mitä tarkoittaa sovittelumenettely?

Sovittelu voi olla joko rikosprosessille rinnakkainen tai sitä täydentävä menettely. Rikosasia voidaan käsitellä myös tuomioistuimessa, vaikka tapaus olisi soviteltu. Saavutettu sovinto voi kuitenkin olla peruste syyttämättä jättämiselle tai sovinto voidaan ottaa huomioon rangaistuksen lieventämisperusteena. Oikeusviranomaiset tekevät ratkaisut perusteluineen.