Skip to content

Harkitsetko sovittelua?

Sovittelu on kaikille osapuolille vapaaehtoista, maksutonta, puolueetonta ja luottamuksellista.

Sovittelualoite

Sovittelualoitteen voi tehdä poliisi, syyttäjä tai jutun osapuolet itse, lukuun ottamatta lähisuhdeväkivaltaa. Lisää tietoa sovittelualoitteen tekemisestä saat sovittelutoimistosta. Myös alaikäisen huoltaja voi tehdä nuoren asiassa sovittelualoitteen.

Sovittelu on kaikille osapuolille vapaaehtoista. Osapuolet voivat keskeyttää sovittelun osaltaan missä vaiheessa prosessia tahansa, esimerkiksi silloin, jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen tapahtuneesta.

Sovittelijat

Sovittelussa osapuolet kohtaavat toisensa puolueettomien vapaaehtoissovittelijoiden välityksellä. Sovittelijoina toimivat koulutetut vapaaehtoistyöntekijät, jotka toimivat sovittelutoimiston ohjauksessa. He ovat vaitiolovelvollisia sovittelussa esiin nousseista asioista.

Sovitteluneuvottelu

Sovittelun lähtökohtana on yhteinen neuvottelu, jossa osapuolet ovat läsnä henkilökohtaisesti. Tarvittaessa paikalle voidaan tilata asioimistulkki. Sovitteluun voi ottaa mukaan avustajan tai tukihenkilön, jos muut osapuolet siihen suostuvat. Alaikäisten osallisten huoltajien suostumus sovitteluun kysytään erikseen ja vähintään toisen huoltajista tulee olla mukana sovittelussa.

Neuvottelussa pyritään rakentavalla tavalla keskustelemalla selvittämään asia ja sopimaan mahdollisten vahinkojen korvaamisesta.

Mitä hyötyä sovittelusta on?

Sovittelussa molemmat osapuolet voivat kohdata toisensa turvallisesti ja vaikuttaa itse asiansa käsittelyn lopputulokseen. Sovittelussa uhri pääsee kertomaan, miten teko on vaikuttanut hänen elämäänsä. Sovittelussa tekijällä on mahdollisuus ottaa vastuu teostaan. Sovittelussa on mahdollisuus kuulla ja tulla kuulluksi. Yhdessä osapuolet voivat sopia molempia osapuolia tyydyttävästä ratkaisusta. Sovittelu on maksutonta ja vapaaehtoista.