Skip to content

Virallisen syytteen alaiset rikokset

Suurin osa rikoksista on virallisen syytteen alaisia, eli niissä poliisi voi tutkia niitä ja syyttäjä syyttää niistä, vaikka asianomistaja ei vaadikaan niistä rangaistusta.

 Virallisen syytteen alaisia rikoksia ovat mm.

  • pahoinpitely
  • vahingonteko, kun se kohdistuu kunnan tai valtion omaisuuteen
  • varkaus
  • lievä pahoinpitely silloin, kun se kohdistuu alaikäiseen uhriin, tekijälle läheiseen henkilöön tai henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään
  • ryöstö
  • kiristys
  • liikenneturvallisuuden vaarantaminen
  • järjestysmiehen ja virkamiehen väkivaltainen vastustaminen