Skip to content

Tietosuoja

Kaikki sovittelua koskevat tiedot (asian osapuolet ja heidän henkilötietonsa, soviteltavat rikos- tai riita-asiat sekä sovitteluprosessin kulku) tallennetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnalliseen SOPU-tietojärjestelmään.

Lue THL:n tietosuojailmoitus, jossa on kuvattu miten tietojasi käytetään.