Skip to content

Sovittelun kulku

Sovittelualoite

Sovittelualoitteen tekee yleensä poliisi tai syyttäjä. Myös rikoksen tai riidan osapuoli voi itse tehdä aloitteen ottamalla suoraan yhteyttä sovittelutoimistoon. Tee sovittelualoite tästä. Sovittelutoimisto selvittää sovittelun yleiset edellytykset ja informoi osapuolia sovittelun merkityksestä.

Päätös sovittelupalvelusta

Jos sovittelu käynnistyy, niin asiassa tehdään myönteinen sovittelupäätös. Mikäli sovittelu ei käynnisty, niin asiassa tehdään kielteinen sovittelupäätös, joka postitetaan sovittelun kaikille osapuolille. Jos osapuolet ovat alaikäisiä, päätös lähetetään tiedoksi myös huoltajille. Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

Sovitteluneuvottelu

Sovitteluneuvottelut järjestetään sovittelutoimistossa, joka sijaitsee osoitteessa Aleksanterinkatu 24, 3.kerros. Sovittelut järjestetään pääsääntöisesti arkipäivinä klo 10.00 – 20.00 välisenä aikana.

Sovittelun läsnäolijat

Sovitteluun pitää osallistua henkilökohtaisesti. Sovittelussa ovat läsnä rikoksen tai riidan osapuolet sekä kaksi tehtävään koulutettua puolueetonta vapaaehtoista sovittelijaa. Jos osapuolena on alaikäinen henkilö, sovittelu tulee järjestää siten, että tällä on mahdollisuus saada tukea huoltajaltaan tai muulta lailliselta edustajaltaan. Tarvittaessa sovitteluun voidaan tilata asioimistulkki. Sovittelutapaamisissa osapuoli saa käyttää avustajaa tai tukihenkilöitä, jollei se vaaranna sovittelun häiriötöntä kulkua. Tukihenkilö ei saa vaarantaa sovittelun häiriötöntä kulkua eikä tukihenkilö osallistu keskusteluun. Jokainen osallistuja saapuu sovitteluun omalla kustannuksellaan. 

Sovitteluneuvottelun kulku

Sovittelutapaamisessa käydään läpi tapahtunut rikos tai riita ja sen aiheuttamat seuraukset. Sovittelussa on mahdollista sopia henkisten ja aineellisten haittojen korvaamisesta tai muunlaisesta hyvittämisestä. Sovittelun tavoitteena on, että rikoksen tai riidan osapuolet pääsevät sovintoon sekä tapahtumasta että siitä aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta. Sovittelun voi halutessaan keskeyttää missä vaiheessa tahansa.

Sovittelun tulos

Sovittelutoimisto tiedottaa sovittelun tuloksen poliisille tai syyttäjälle, ja vastaa ehdollisten sovintojen seurannasta. Jos sovittelutapaamisessa ei synny sovintoa, asian käsittely palautuu poliisille tai syyttäjälle.

Sovittelusopimuksen täyttyminen

Jos osapuolten kesken sovitaan rahakorvauksesta, työkorvauksesta tmv., sovittelutoimisto ilmoittaa oikeusviranomaisille erikseen sopimuksen täyttymisestä. Jos sovittua rahakorvausta ei ole kuulunut, ole meihin pikaisesti yhteydessä.

Kuinka nopeasti sovitteluneuvottelu järjestetään?

Sovittelulla on mahdollista nopeuttaa rikos- tai riita-asian käsittelyä. Sovittelutoimisto selvittää aina ensin sen, käynnistyykö asian sovittelu. Jos sovittelu käynnistyy, vapaaehtoissovittelijamme pyrkivät mahdollisimman pian sopimaan sovitteluajan, joka sopii kaikille asian osapuolille. Koska sovittelun ajankohta sovitaan aina osapuolten tarpeista lähtien, tarkkaa määräaikaa ei voida määritellä etukäteen. Lähtökohtaisesti vapaaehtoissovittelijamme kuitenkin pyrkivät siihen, että sovittelu voitaisiin järjestää n. kuukauden sisällä siitä, kun asia on tullut heidän hoidettavakseen.