Skip to content

Miten valmistautua sovitteluun?

Sovitteluun kutsutaan paikalle kaikki asiaan osalliset henkilöt. Sovitteluun pitää osallistua henkilökohtaisesti.

Jos osapuolena on alaikäinen henkilö, sovittelu tulee järjestää siten, että tällä on mahdollisuus saada tukea huoltajaltaan tai muulta lailliselta edustajaltaan.

Sovitteluun osallistuu lisäksi kaksi vapaaehtoissovittelijaa, jotka vastaavat neuvottelun järjestelyistä.


Sovittelun kestoa on vaikea arvioida etukäteen. Sovitteluneuvotteluun on hyvä varata aikaa noin 1-2 tuntia. Suosittelemme sinua saapumaan paikalle hyvissä ajoin ennen neuvottelun alkamisajankohtaa.

Jos sinulla on mielessäsi kysymyksiä ennen sovittelua, voit olla yhteydessä sovittelutoimiston asiakaspalveluun, puh. 02069 6014.

Mitä ottaa mukaan?

Osallistujien on hyvä ottaa mukaan asian ratkaisemista helpottavat asiakirjat, kuten lääkärinlausunnot, kuitit ostetuista lääkkeistä, mahdolliset vakuutusyhtiön päätökset sekä muut vastaavat kirjalliset tositteet.

Avustaja tai tukihenkilö

Sovitteluun on mahdollista ottaa mukaan avustaja tai tukihenkilö, jollei se vaaranna sovittelun häiriötöntä kulkua. Rikosten uhreilla on mahdollisuus saada tukihenkilö Rikosuhripäivystyksestä. Voit kysyä tukihenkilömahdollisuudesta sovittelutoimiston henkilökunnalta tai sovittelijoilta.

Tulkki

Sovitteluun on mahdollista saada mukaan asioimistulkki. Pyydämme sinua ilmoittamaan asiasta hyvissä ajoin ennen sovittelua sovittelijoille tai sovittelutoimistoon.