Skip to content

Miten saan asiani soviteltavaksi?

Sovittelualoitteen voi tehdä poliisi, syyttäjä, rikoksesta epäilty tai rikoksen uhri. Jos rikoksesta epäilty tai rikoksen uhri on alaikäinen, voi sovittelualoitteen tehdä myös heidän huoltajansa. Myös edunvalvoja voi tehdä aloitteen sovitteluun ryhtymiseksi.

Lähisuhdeväkivaltaa sisältävässä asiassa sovittelualoitteen voi tehdä ainoastaan poliisi tai syyttäjä.

Jos haluat asiasi sovitteluun, voit tehdä sovittelualoitteen täältä. Voit myös ottaa yhteyttä sovittelutoimistoon. Helsingin sovittelutoiminnan asiakaspalvelun puhelinnumero on 0206 96 014. Halutessasi voit olla yhteydessä myös sähköpostitse: sovittelu@hel.fi.

Sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Aluksi sovittelutoimisto selvittää sovittelun yleiset edellytykset ja informoi osapuolia sovittelun merkityksestä. Tämän jälkeen sovittelutoimisto päättää asian ottamisesta soviteltavaksi. Sovittelupalvelun myöntämisestä tehdään joko myönteinen tai kielteinen päätös. Näihin päätöksiin voidaan hakea tarvittaessa muutosta Helsingin hallinto-oikeudesta.