Skip to content

Vahingonkorvaukset

Myös alle 18-vuotias rikoksen tekijä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Vahingoista on ilmoitettava poliisille, samoin siitä, vaatiiko rikoksen tekijältä korvauksia. Korvausta voi vaatia esimerkiksi rikkoutuneesta tai kadonneesta omaisuudesta, lääke- ja lääkärinkuluista sekä väkivallan aiheuttamasta kivusta ja särystä sekä henkisestä kärsimyksestä.

Kuitit

Vahingon määrän voi osoittaa esittämällä kuitit niistä menoista, joita rikos on aiheuttanut. Myös vakuutuksen omavastuuosuudesta sekä asian selvittämiseen liittyvistä mahdollisista matkakuluista on säilytettävä tositteet, sillä näistä voi vaatia korvausta rikoksen tekijältä.

Vahingonkorvausasian ajaminen

Syyttäjä voi esittää rikoksen uhrin korvausvaatimuksen oikeudessa, mikäli asia on selvä ja perusteltu. Jos uhri haluaa syyttäjän esittävän korvausvaatimuksen, asiasta on hyvä ilmoittaa jo poliisille esitutkinnassa. Jos syyttäjä ei esitä korvausvaatimusta, hänen on ilmoitettava siitä uhrille kirjallisesti. Tällöin uhri voi itse esittää vaatimuksen. Tehtävän voi uhrin puolesta hoitaa myös toinen henkilö.

Lue lisää vahingonkorvauksista sovittelussa
Mikä on oikeusturvavakuutus?

Kotivakuutukseen sisältyy yleensä oikeusturvavakuutus, joka ensisijaisesti kattaa rikoksen uhrin oikeudenkäyntikulut. Jos sinulla ei ole kotivakuutusta, voi sinulla pienten tulojen perusteella olla valtion oikeusapua, jolloin oikeudellisen avustajan palkkio voidaan tuloista riippuen maksaa joko osittain tai kokonaan valtion varoista. Oikeusturvavakuutusten vakuutusehdoissa on eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä.