Skip to content

Alle 15-vuotiaat sovittelun osapuolet

Alle 15-vuotiaat eivät voi saada rangaistusta rikoksen tekemisestä, mutta ovat korvausvelvollisia aiheuttamistaan vahingoista. Esimerkiksi toisen ihmisen lyöminen, ikkunan rikkominen tai graffitien tekeminen voi johtaa isoon laskuun, joka tulee tekijän maksettavaksi.

 

Poliisilaitos ilmoittaa alle 18-vuotiaiden tekemistä rikoksista lastensuojeluun.

Vahingonkorvauksien sovittelu

Alle 15-vuotiaiden vahingonkorvauksia voidaan sovitella. Sovittelun kautta voi olla mahdollista neuvotella maksettavan summan kohtuullistamisesta ja maksuaikataulun pituudesta. Sovittelu on vapaaehtoista ja perustuu nuoren omaan vastuunottoon ja halukkuuteen selvittää asia. Viime kädessä asianomistaja voi viedä vahingonkorvauksen siviilikanteella oikeuteen myös alle 15-vuotiaiden osalta. Oikeuden päätöksen jälkeen maksu voi siirtyä ulosottoon.

Helsingin kaupunki on sitoutunut sovittelemaan kaikki sitä vastaan tehdyt rikokset ja vahingonteot. Vahingonkorvaus voi olla mahdollista suorittaa työkorvauksen kautta. Työkorvauksesta saat lisää tietoa sovittelunohjaajalta.

Vahingonkorvaukset ulosottoon

Maksamattomina vahingonkorvaukset voivat mennä ulosottoon käräjäoikeuden päätöksellä myös alle 15-vuotiaiden osalta. Ulosottoon menevään vahingonkorvaukseen lisätään muita kuluja, esim. mahdolliset ulosoton käsittelymaksut. Niitä ruvetaan perimään siinä vaiheessa, kun maksaja on täyttänyt 18 vuotta. Ulosottomiehen kanssa on mahdollista neuvotella maksuaikataulusta.