Skip to content

Linkit

Auttavia tahoja ja tietoa

Oikeus.fi-sivustolle on koottu tietoa ja linkkejä, jotka vievät tuomioistuinten sekä oikeusapu- ja edunvalvontapiirien, Syyttäjänlaitoksen, Ulosottolaitoksen sekä Rikosseuraamuslaitoksen sivuille.

Oikeus.fi

Helsingin poliisilaitoksen www-sivut.

Helsingin poliisilaitos

Rikosuhripäivystys antaa tukea rikoksen uhreille ja heidän läheisilleen.

Rikosuhripäivystys

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen internetsivut.

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut

Aseman Lapset ry:n toimintaideologiana on lasten ja nuorten terveen kasvun sekä nuorten ja aikuisten luontevan vuorovaikutuksen tukeminen. Haluamme tukea lasten ja nuorten lisäksi myös heidän lähipiiriään ja vaikuttaa yhteiskuntaan, jotta siitä tulisi nuorten hyvinvointia parantava.

Aseman Lapset Ry

Mieppi on matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu, joka on tarkoitettu Helsingissä asuville aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille. Palvelut ovat helsinkiläisille maksuttomia.

Mieppi

Mielenterveystalo on psyykkistä hyvinvointia edistävä nettipalveluiden kokoelma, joka kokoaa kansalaisten saataville tietoa ja välineitä hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Sivustoa ylläpitää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

Mielenterveystalo

Keskusteluapua yksilöille, pariskunnille ja perheille. Tukea tarjotaan myös maahanmuuttajille suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ja tarvittaessa myös tulkin välityksellä.

Sos-kriisikeskuksen kriisivastaanotto (crisis service for foreigners)

Erityisesti lapsille ja nuorille tarkoitettu verkkopalvelu.

Nettiturvakoti

Valtakunnallinen palvelupuhelin lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvalle väkivallan uhreille.

Nollalinja

Monika-naiset tarjoaa palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille.

Monika-naiset ( Multicultural Women’s association)

Maksuton puhelinlinja väkivaltaa, uhkaa tai pelkoa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen.

Naisten Linja

Miessakit auttaa miehiä erilaisissa elämäntilanteissa.

Miessakit

Väkivallaton vaihtoehto miehille.

Lyömätön linja

Sivustolla on laajasti tietoa parisuhdeväkivallasta.

Väestöliiton parisuhdeväkivalta-sivusto

Muita hyödyllisiä linkkejä

Tietoa oikeusavusta.

Oikeusapu

Helsingin syyttäjänviraston www-sivut.

Helsingin syyttäjänvirasto

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan sivut, joilta löytyy suosituksia henkilövahinkojen ja kärsimyksen korvauksiin liittyvissä asioissa.

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset.

Liikennevahinkolautakunnan www-sivut, joilta löytyy tietoa vahingonkorvauksiin liittyen.

Liikennevahinkolautakunnan ohjeet

Valtiokonttorin www-sivut

Valtiokonttori

Helsingin kaupungin lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyvät sivut, jolta löytyy apua, neuvoja ja tietoja kaikille kotiväkivaltaa kohdanneille.

Mistä apua lähisuhdeväkivaltaan?

Helsinki-info tarjoaa neuvontaa Helsingin kaupungin palveluihin, tapahtumiin ja yhteystietoihin, sekä maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä.

Helsinki-info

Pariterapia on tarkoitettu helsinkiläisille lapsiperheille, joilla on vanhempien parisuhteeseen liittyviä ongelmia.

Pariterapia

Sovittelulinkit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) www-sivuilla on laajasti tietoa rikosten ja riitojen sovittelusta. Sivuilla on mm. kaikkien Suomen sovittelutoimistojen yhteystiedot.

THL – Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Kriminaalihuollon tukisäätiön alainen projekti, jonka tavoitteena on kehittää vakavien rikosten uhrien tai uhrien läheisten sekä tekijän välistä kohtaamista ja ns. jälkisovittelun mallia. Vakavilla rikoksilla tarkoitetaan esimerkiksi henkirikoksia tai näiden yrityksiä, törkeää pahoinpitelyä ja ryöstöä.

Vakavien rikosten jälkisovittelu

Suomen sovittelufoorumi (SSF) on suomalaisen sovitteluliikkeen yhteistoimintajärjestö

Suomen sovittelufoorumi ry

Suora linkki sovittelulakiin Finlexin www-sivuille.

Sovittelulaki Finlexissä

European Forum for Restorative Justice (EUFRJ) on eurooppalainen restoratiivisen eli korjaavan oikeuden järjestö.

European Forum for Restorative Justice

Naapuruussovittelu sovittelee asumiseen ja naapuruuteen liittyviä konflikteja.

Naapuruussovittelu