Skip to content

Mitä sovittelu on?

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Sovittelu on maksuton palvelu, jossa rikoksen tai riidan osapuolilla on mahdollisuus puolueettomien sovittelijoiden välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisessa sovitteluneuvottelussa.

Sovittelu voidaan toteuttaa sellaisten osapuolten kesken, jotka ovat henkilökohtaisesti ilmaisseet suostuvansa sovitteluun. Alaikäisten osallisten osalta myös huoltajien on oltava suostuvaisia sovitteluun.

Sovittelussa rikos- tai riita-asiaa pyritään selvittämään rakentavalla tavalla. Sovittelussa voit vaikuttaa itse oman asiasi ratkaisuun ja sopia mahdollisten vahinkojen korvaamisesta.

Sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset sovittelijat, jotka toimivat sovittelutoimiston ammattihenkilöstön ohjauksessa.

Sovittelu on vapaaehtoista, puolueetonta, maksutonta ja luottamuksellista.

Miten riita sovitaan?

Sovittelua voi viranomaisten lisäksi ehdottaa myös rikoksen tai riidan osapuoli tai huoltaja. Tällöin sovittelualoite tehdään sovittelutoimistoon. Sovittelutoimiston ammattihenkilöstö selvittää asian soveltuvuuden sovitteluun ja neuvoo yksityiskohdissa. Voit jättää sovittelualoitteen täältä niin otamme sinuun yhteyttä.

Suosittelemme

Tee sovittelualoite

Sovittelualoitteen tekemisessä voit käyttää oheisen linkin kautta avautuvaa lomaketta. Lisätietoja aloitteen tekemisestä ja siitä, mitä asioita sovittelussa voidaan käsitellä, saat soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 0206 96014 arkisin kello 10 – 16 tai lähettämällä sähköpostia sovittelu@hel.fi.